Het zijn van bestuurslid geeft mij voldoening, draagt bij aan persoonlijke groei en maatschappelijke betrokkenheid. Niet langs de zijlijn maar gezamenlijk met vrijwilligers een actieve rol hebben bij het organiseren van evenementen voor inwoners van de Noordoostpolder. Om zodoende mensen, kennis en netwerk te verbinden en samen herinneringen te maken.